Εργαστήρια του Τμήματος

Εργαστήρια του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία

Στο Τμήμα έχουν συσταθεί με Προεδρικά Διατάγματα και λειτουργούν πέντε εργαστήρια. Ακόμη για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών λειτουργούν τέσσερα μη θεσμοθετημένα εργαστήρια. Πρόκειται για το Εργαστήριο Ξένων Γλωσσών, το Εργαστήριο Εικαστικών και Κατασκευής Παιδαγωγικού Υλικού και η Αίθουσα Υπολογιστών (από κοινού με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης).

Θεσμοθετημένα Εργαστήρια

  • Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας και Μελέτης για την Οικογένεια και την Παιδική Ηλικία

  • Εργαστήριο Ερευνας και Επικοινωνίας για το Περιβάλλον και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

  • Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών.

  • Εργαστήριο Πληροφορικής

  • Εργαστήριο Ψυχολογίας του Παιδιού

  • Γραφείο Εκπαιδευτικού Υλικού-Ειδική Βιβλιοθήκη