Διοικητικό Προσωπικό

Κυρτλιώτη Κερασούλα, Αναπληρώτρια Γραμματέας τηλ.25510-30016, skirtlio@psed.duth.gr
Εμμανουηλίδου Ελένη,* τηλ.25510-30046, emman@alex.duth.gr
Μαρία Τσιβά, τηλ.25510-30110, mtsiva@alex.duth.gr
Χαντζή Ελισάβετ, τηλ.25510-30047


* Ανήκει στη Σχολή Επιστημών Αγωγής