Ημερίδα 17 Μαΐου 2008

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Tμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Διατμηματικό Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
"Κοινωνικο-πολιτισμική εκπαίδευση και κατάρτιση εμψυχωτών" - Κατεύθυνση Α: "Κοινωνική και Πολιτισμική Εκπαίδευση"
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ