Διημερίδα "Αξιοποίηση της έρευνας" Μάιος 2008

Εργαστήριο Ψυχολογίας του Παιδιού
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Σχολή Επιστημών Αγωγής
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
3η Διημερίδα "Αξιοποίηση της έρευνας"
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ