Διημερίδα-Εμψυχώσεις στον σχολικό χώρο και στον ελεύθερο χρόνο

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ
Σάββατο 1 και Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2007

"Εμψυχώσεις στον σχολικό χώρο και στον ελεύθερο χρόνο"
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ