Ημερίδα- Περιβαλλοντικές Προτάσεις για τη Θράκη

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Tμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Διατμηματικό Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Κοινωνικο-πολιτισμική εκπαίδευση και κατάρτιση εμψυχωτών" - Κατεύθυνση Α: "Κοινωνική και Πολιτισμική Εκπαίδευση"
ΗΜΕΡΙΔΑ
Περιβαλλοντικές Προτάσεις για τη Θράκη
Κυριακή 5 Ιουνίου 2005
Αίθουσα 7 - Κτήριο Σχολής Επιστημών Αγωγής

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές Διατμηματικού Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Κοινωνικο-πολιτισμική εκπαίδευση και κατάρτιση εμψυχωτών" (Κατεύθυνση Α: "Κοινωνική και Πολιτισμική Εκπαίδευση")
Τεταρτοετείς Φοιτητές, Τ.Ε.Ε.Π.Η.

ΧΟΡΗΓΟΣ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Δ.Π.Θ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ "ΖΩΓΡΑΦΙΖΩ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ"