Διημερίδα-Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Α/θμια Εκπαίδευση

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Tμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ
Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Α/θμια Εκπαίδευση
Παρασκευή 15 και Σάββατο 16 Απριλίου 2005
Αίθουσα 7 - Κτήριο Σχολής Επιστημών Αγωγής

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
Εργαστήριο Έρευνας και Επικοινωνίας για το Περιβάλλον και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Διεύθυνση Π.Ε. Έβρου - Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ/νσης Π.Ε. Έβρου

ΧΟΡΗΓΟΣ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Δ.Π.Θ
Πρόγραμμα
Εισηγήσεις
Εργαστήρια