Εκδοχές ενός εικαστικού βιώματος

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία

Εκδοχές ενός εικαστικού βιώματος . Έκθεση εργασιών των φοιτητών του Τ.Ε.Ε.Π.Η. στο μάθημα "Αισθητική και καλλιτεχνική αγωγή"


 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ


Στιγμιότυπο από την έκθεση στην Art Gallery


Στιγμιότυπο από την έκθεση στην Art Gallery


Στιγμιότυπο από την έκθεση στην Art Gallery


Art Gallery Εκδοχές ενός εικαστικού βιώματος. Έκθεση εργασιών στο μάθημα αισθητική και καλλιτεχνική αγωγή


Art Gallery Εκδοχές ενός εικαστικού βιώματος. Έκθεση εργασιών στο μάθημα αισθητική και καλλιτεχνική αγωγή


Η οργανωτική επιτροπή