ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 10ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Με επιτυχία υλοποιήθηκε και φέτος η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του 4ου έτους στη σχολική βιβλιοθήκη του 10ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης στα πλαίσια του σεμιναρίου «Οργάνωση σχολικής βιβλιοθήκης» που διδάσκεται στο ΤΕΕΠΗ από την κ. Ζωή Δαλούκα, μέλος ( ΕΤΕΠ βιβλιοθηκονόμων).

Συγκεκριμένα οι φοιτητές κατέγραψαν, ταξινόμησαν σύμφωνα με το Δεκαδικό Σύστημα Ταξινόμησης Dewey (Dewey Decimal Classification) και ταξιθέτησαν το υλικό της βιβλιοθήκης.