Συνέδριο για τα Εικοσάχρονα του Τμήματος, 28-30 Μαρτίου, 2008

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία


ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε.Π.Η.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ