Συνέδρια, Συμπόσια

Συνέδρια και Συμπόσια που διοργανώθηκαν από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή σε συνεργασία με το Τμήμα από το 1994

 1. Από το Παραμύθι στα Κόμικς. Παράδοση και Νεοτερικότητα. (συνδιοργάνωση με Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών και Εργαστήριο Ψυχοπαθολογίας και Ιατρικής Ψυχολογίας του Δ.Π.Θ.). Αλεξανδρούπολη, Νοέμβριος 1994.

 2. Το Θρησκευτικό Αντικείμενο στα Παιδαγωγικά Τμήματα . Αλεξανδρούπολη, 1994.

 3. Θρησκευτική Αγωγή στα Βαλκάνια . Αλεξανδρούπολη, 1995.

 4. Ευρωπαϊκό Συνέδριο Αντιμετώπισης της Σχολικής Αποτυχίας (συνδιοργάνωση με Υπουργείο Παιδείας και Ο.Ο.Σ.Α.). Αλεξανδρούπολη, 1996.

 5. 1ο Συμπόσιο Αξιοποίησης της Έρευνας με θέμα "Γνωστική Ψυχολογία. Ερευνητικά Δεδομένα και Δυνατότητες Εφαρμογής στην Εκπαίδευση". Εργαστήριο Ψυχολογίας του Παιδιού. Αλεξανδρούπολη, Δεκέμβριος 1996.

 6. Η Εκπαίδευση ως Βασικός Παράγοντας Ομαλής Ένταξης των Παλιννοστούντων Ελληνοποντίων στην Ελλάδα (συνδιοργάνωση με Π.Τ.Δ.Ε.). Αλεξανδρούπολη, Φεβρουάριος 1997.

 7. 1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο με θέμα : AIDS: Ριψοκίνδυνη Συμπεριφορά και Πρόληψη. Αλεξανδρούπολη, Οκτώβριος 1997.

 8. 2ο Συμπόσιο Αξιοποίησης της Έρευνας : Δημιουργική Σκέψη και η Καλλιέργειά της μέσω της Εκπαίδευσης. Εργαστήριο Ψυχολογίας του Παιδιού. Αλεξανδρούπολη, Μάιος 1998.

 9. Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού: 10 Χρόνια Πορεία Υλοποίησης. Αλεξανδρούπολη, Δεκέμβριος 1999.

 10. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας : Ένας Αιώνας Επιστημονικής Ψυχολογίας: Έρευνα και Εφαρμογές. Αλεξανδρούπολη, Μάιος 2001

 11. Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωστικής Ψυχολογίας, "Η Γνωστική ψυχολογία Σήμερα: Γέφυρες για τη Μελέτη της νόησης", Αλεξανδρούπολη, Μαϊος 2005.

 12. Η Παιδική ηλικία και οι Αναπαραστάσεις της στο Σύγχρονο Ελληνικό Κινηματογράφο , Αλεξανδρούπολη, Οκτώβριος 2005.

 13. Οι μικρές ομάδες στο σχολείο. Παιδαγωγικές, ψυχολογικές και κοινωνιολογικές προσεγγίσεις Αλεξανδρούπολη, 4- 6 Μαΐου 2007 ,(αφίσα , δηλώσεις )

 14. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Ερευνητών Διδακτικής των Μαθηματικών. Αλεξανδρούπολη, Νοέμβριος 2007

 15. Συνέδριο για τα Εικοσάχρονα του Τμήματος, 28-30 Μαρτίου, 2008

 16. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας, Αλεξανδρούπολη, 27-30 Μαΐου 2010

 17. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τις Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση, Αλεξανδρούπολη 3-5 Δεκεμβρίου 2010

 18. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, 15-19 Μαΐου 2013, Αλεξανδρούπολη

 19. Συνέδριο Δικτύου Πρακτικών Ασκήσεων Τμημάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης "Βελτιώνοντας την εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών σε περίοδο κρίσης των θεσμών: προτάσεις, εφαρμογές" Αλεξανδρούπολη, 26-28 Σεπτεμβρίου 2013, Τ.Ε.Ε.Π.Η-Δ.Π.Θ.

 20. Επιστημονικό Συμπόσιο: Η ελληνική γλώσσα σε πολύγλωσσα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα: διδακτικές Και κοινωνιογλωσσολογικές προσεγγίσεις. Αλεξανδρούπολη, 31 Οκτωβρίου‐1Νοεμβρίου 2014