Αναβολή μαθημάτων "Αγωγή Υγείας στην Προσχολική Εκπαίδευσης" και "Σεξουαλικότητα και Υγεία"


ΔΠΘ - ΤΕΕΠΗ

Ανακοίνωση αναβολής μαθήματος

Το μάθημα Δ' έτους «Αγωγή Υγείας στην Προσχολική Εκπαίδευση (Ε)» με την κ. Μπρουσκέλη ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί σήμερα 10 Οκτωβρίου 2018.

Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει την

Πέμπτη 18 Οκτωβρίου στην αίθουσα 13 και ώρα 2:00-4:30.

------------------

ΔΠΘ - ΤΕΕΠΗ

Ανακοίνωση αναβολής μαθήματος

Το μάθημα Γ' έτους «Σεξουαλικότητα και Υγεία (Ε)» με την κ. Μπρουσκέλη ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018.

Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει την Τετάρτη

17 Οκτωβρίου στην αίθουσα 13 και ώρα 4:30-7:00.
10-10-2018 (mhat)