Ανακοίνωση για τα μαθήματα Γερμανικής Γλώσσας Ι & ΙΙΙ
Η ανακοίνωση αφορά όσους/ες έχουν εγγραφεί έως και το ακαδ. έτος 2016/17.
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. German_Language_2018_19.pdf


25-09-2018 (mhat)