Ανακοίνωση Πρακτική Κατάρτιση 7ου εξαμήνου - Διαχωρισμός φοιτητών σε ομάδες.
Πρακτική Κατάρτιση 7 ου εξαμήνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Δευτέρα 1/10/2018 ώρα 19.00 μ.μ. στην αίθ. 7 θα γίνει ο τελικός διαχωρισμός των φοιτητών της πρακτικής του 7 ου εξαμήνου

σε ομάδα Α (αυτοί που θα κάνουν την Πρακτική Άσκηση στο νηπιαγωγείο το χειμερινό εξάμηνο)

και ομάδα Β (αυτοί που θα κάνουν Πρακτική Άσκηση στο νηπιαγωγείο το εαρινό εξάμηνο) .

Ο διαχωρισμός, θα γίνει με κλήρωση και όσοι φοιτητές δεν είναι παρόντες δεν θα ενημερωθούν σε ποιά ομάδα θα βρεθούν τελικά. Η παρουσία των φοιτητών ακόμη και αυτών που δήλωσαν να κάνουν πρακτική το εαρινό εξάμηνο είναι απαραίτητη για τον λόγο ότι υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν ομάδα και θα πρέπει να ενταχθούν σε ήδη σχηματισμένες ομάδες καθώς και σχηματισμένες ομάδες ενδέχεται να αλλάξουν εφόσον δεν συμπληρώνουν πεντάδα!

Αλεξανδρούπολη 14/9/2018

Ο Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης


14-09-2018 (mhat)