Ανανέωση εγγραφής υποψηφίων διδακτόρων οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί μετά τη δημοσίευση του N. 4485/2017Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. ait_ananeosis_eggraf_yp_didakt.docx


21-09-2018 (mhat)