Ανακοίνωση Πρακτική Κατάρτιση Δ' έτους σε Μουσείο
Πρακτική Κατάρτιση Δ΄ Ετους

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΗ κ. Φιλιππουπολίτη θα δεχτεί τους φοιτητές - τριες που ενδιαφέρονται να κάνουν μέρος της πρακτικής τους άσκησης σε Μουσείο την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 15.00 στο γραφείο της.

Αλεξανδρούπολη 10/9/2018
10-09-2018 (mhat)