Ανακοίνωση - Πρακτική Κατάρτιση Δ' έτους - σε νοσοκομείο
Πρακτική Κατάρτιση Δ΄ Ετους

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι φοιτήτριες -ές του Δ΄ έτους που θα δηλώσουν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε νοσοκομείο, θα περάσουν από συνέντευξη την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 14.30 στο γραφείο της κ.Μπρουσκέλη.Αλεξανδρούπολη 6/9/2018


06-09-2018 (mhat)