Ανακοίνωση - Πρακτική άσκηση Δ΄έτους


Πρακτική Κατάρτιση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι φοιτήτριες-τες του Δ΄ έτους και όσοι φοιτητές από προηγούμενα έτη οφείλουν την πρακτική του 7ου και 8ου εξαμήνου και θα την πραγματοποιήσουν το ακ. Έτος 2018- 2019 θα πρέπει να δηλώσουν στο γραφείο της κ. Αθανασίου (και τηλεφωνικά στο 2551030005) το αργότερο έως και 14/9/2018 την επιλογή τους σε ότι αφορά :

· τον χρόνο (δηλαδή εάν θα κάνουν την εφαρμογή της πρακτικής τους στο νηπιαγωγείο στο χειμερινό ή στο εαρινό εξάμηνο του ακ. Έτους 2018-19)

· τον χώρο στον οποίο θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση (Νηπιαγωγείο, Νοσοκομείο, Μουσείο)

· καθώς και την πεντάδα τους εφόσον επιλέξουν να κάνουν την πρακτική τους σε ΝηπιαγωγείοΑλεξανδρούπολη 4/9/2018

Οι Υπεύθυνοι της Πρακτικής


05-09-2018 (mhat)