Συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος για ορισμό τριμελούς εισηγ. επιτροπής για μονιμοποίηση του κ. Ι. Μαντούβαλου στο γνωστ. αντικείμενο "Νεότερη Ελληνική Κοινωνική Ιστορία"
Συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος για τον ορισμό τριμελούς

εισηγητικής επιτροπής για την υποβολή εισηγητικής έκθεσης για τη

μονιμοποίηση του κ. Ίκαρου Μαντούβαλου στη βαθμίδα του Επίκουρου

Καθηγητή, του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική

Ηλικία, στο γνωστικό αντικείμενο «Νεότερη Ελληνική Κοινωνική Ιστορία»
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. prosklisi_synedriasi_Mantouvalos.pdf


06-07-2018 (mhat)