Συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος για ορισμό τριμελούς εισηγ. επιτροπής για τη μονιμοποίηση της. κ. Σ.Ιακωβίδου στο γν.αντικείμενο "Νεοελληνική Λογοτεχνία"
Συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος για τον ορισμό τριμελούς

εισηγητικής επιτροπής για την υποβολή εισηγητικής έκθεσης για τη

μονιμοποίηση της κ. Σοφίας Ιακωβίδου στη βαθμίδα του Επίκουρου

Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνική Λογοτεχνία»
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. prosklisi_synedriasi_Iakovidou.pdf


06-07-2018 (mhat)