Συνεδρίαση Εκλεκτ Σώματος κ Συνέλευσης ΤΕΕΠΗ για τη μονιμοποίηση του κ. Κ. Καραδημητρίου στη βαθμίδα του Επίκ.Καθηγητή στο γνωστ. αντικ «Παιδαγωγική και Εφαρμογές για την Τυπική και Άτυπη Εκπαίδευση»
Συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος και της Συνέλευσης του ΤΕΕΠΗ για τη μονιμοποίηση του κ. Κωνσταντίνου Καραδημητρίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική και Εφαρμογές για την Τυπική και Άτυπη Εκπαίδευση»


Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. proskl_ekl_Karadimitriou.pdf


19-06-2018 (mhat)