Επιστημονικό Συμπόσιο "Η ποιητική της μάθησης για το παιδί"


Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις σε πολυπολιτισμικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα"

διοργανώνει

Επιστημονικό Συμπόσιο με διεθνή συμμετοχή και θέμα "Η ποιητική της μάθησης για το παιδί - Σχολικός αναγκασμός ή έλευθερο παιχνίδι;"

το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Μαΐου 2018 - στην Αίθουσα 16 στη Σχολή Επιστημών Αγωγής - Νέα Χηλή Αλεξανδρούπολη.

Πρόγραμμα Συμποσίου
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. Program_12-05-18.pdf

Αφίσα Συμποσίου
Ακολουθούν 1 αρχεία:
2. Poster_12-5-18.pdf


08-05-2018 (mhat)