Πρακτικά Κ.Ε.Ε. ανακήρυξης υποψηφίων Προέδρου & Αναπληρωτή Προέδρου ΤΕΕΠΗ


Πρακτικό Ανακύρηξης Προέδρου
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. Praktiko_Anak_Proedrou.pdf

Πρακτικό Ανακύρησης Αναπληρωτή Προέδρου
Ακολουθούν 1 αρχεία:
2. Praktiko_Anak_Anapl_Proedrou.pdf


11-05-2018 (mhat)