Ερευνητικό Σεμινάριο ΤΕΕΠΗ
Ερευνητικό Σεμινάριο ΤΕΕΠΗ

Πέμπτη 10 Μαΐου, 2018

Εργαστήριο Ψυχολογίας του Παιδιού Κτίριο Προκάτ) 11:00 -12:00 πμ

«Η συμβολή του (δι-)γραμματισμού και του εκπαιδευτικού πλαισίου στις γλωσσικές και γνωστικές ικανότητες δίγλωσσων ομιλητών».

Ιφιγένεια Δόση

Διδάσκουσα Π.Δ. 407/80 στο ΤΕΕΠΗ
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. Ερευνητικό Σεμινάριο ΤΕΕΠΗ_Δόση.docx
Ακολουθούν 1 αρχεία:
2. May Ερευνητικό Σεμινάριο ΤΕΕΠΗ.pdf


07-05-2018 (mhat)