Ανακοινώσεις για την 8η εβδομάδα μαθημάτων (16 - 20 Απριλίου)


Ανακοινώσεις για την 8η εβδομάδα μαθημάτων (16 - 20 Απριλίου)

A' έτος

· Ενημερώνονται οι φοιτητές - τριες που παρακολουθούν τα σεμινάρια της Αισθητικής Αγωγής ΙΙ του 2ου εξαμήνου, ότι την Πέμπτη 19/4/2018 θα γίνει προβολή με θέματα ιστορίας της τέχνης την οποία θα παρακολουθήσουν όλοι οι φοιτητές μαζί (ομάδες Α1, Α2, Β1 και Β2 ώρα 11.30-2 στην αίθουσα Καραθεοδωρή. Η παρακολούθηση της προβολής είναι υποχρεωτική και θα αντικαταστήσει τα σεμινάρια της Πέμπτης 19/4 (ΠΚ2 Γ4) για την Α1 και Α2 ομάδα καθώς και της Πέμπτης 26/5 (ΠΚ2 Γ4) για την Β1 και Β2 ομάδα.

Β' Έτος

• Θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος «Η ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας (Υ)» με τον κ. Μαντούβαλο, την Παρασκευή 20 Απριλίου στην αιθ. 16 και ώρα 4.30-7.00.

Γ' Έτος

· Πρακτική Κατάρτιση Γ΄ Έτους - Νέα Αλλαγή στο σεμινάριο πρακτικής του 6ου εξαμήνου «Πρακτικές Αναστοχασμού (Ι5)» με την κ. Γιόφτσαλη για την ομάδα Α.

o Αντί της Δευτέρας 26/3/2018 ώρα 11.30-14.00 το σεμινάριο «Πρακτικές Αναστοχασμού (Ι5)» με την κ. Γιόφτσαλη θα γίνει για όλη την ομάδα Α την Τρίτη 17/4/2018 ώρα 9-11.30 στην αίθουσα 13.

o Για την Β ομάδα ισχύει ότι το σεμινάριο «Πρακτικές Αναστοχασμού (Ι5) θα γίνει την Παρασκευή 20/4/2018 ώρα 19.00-21.30 στην αίθουσα 13.

· Ενημερώνονται όσοι φοιτητές - τριες παρακολουθούν τα σεμινάρια της Αισθητικής Αγωγής ΙΙ του 6ου εξαμήνου, ότι την Τετάρτη 18/4/2018 θα γίνει προβολή με θέματα ιστορίας της τέχνης την οποία θα παρακολουθήσουν οι φοιτητές ως εξής:o Α Ομάδα (Α1 και Α2 μαζί) ώρα 9-11.30 στην αίθουσα 7

o Β ομάδα (Β1 και Β2 μαζί) ώρα 11.30-2 στην αίθουσα 7

Η παρακολούθηση της προβολής είναι υποχρεωτική και θα αντικαταστήσει ένα από τα ήδη προγραμματισμένα σεμινάρια που υπάρχουν στην καρτέλα της πρακτικής των φοιτητών.• Το μάθημα «Κοινωνική Ψυχολογία (Υ)» - με τον κ. Σαπουντζή Παρασκευή 20 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί στην αιθ. 7 και ώρα 2.00-4.30.

· Το μάθημα Ειδική Αγωγή (Υ) με την κ. Ευαγγέλου, αντί για την Παρασκευή 20 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί νωρίτερα, την Πέμπτη 19 Απριλίου και ώρα 11.30-2.00 στην αιθ. 16.

Δ' έτος

· Το μάθημα «Ποιοτικές προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική κ κοινωνική έρευνα (Ε)» ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Απριλίου. Η αναπλήρωσή του θα γίνει την Τετάρτη 18 Απριλίου στην αιθ. 16 κ ώρα 4.30-7.00.

Οι ώρες συνεργασίας για το μάθημα είναι: 3.30-4.30, την ίδια μέρα στο γραφείο της διδάσκουσας.

· Θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος «Η εκπαίδευση στο ελληνικό κράτος (1830-1989) (Ε)» με τον κ. Μαντούβαλο, την Πέμπτη 19 Απριλίου στην αιθ. 16 και ώρα 4.30-7.00.
18-04-2018 (mhat)