Αναβολή μαθήματος "Ιστορικότητα της Παιδικής Ηλικίας" και "Η Εκπαίδευση στο Ελληνικό Κράτος"
Δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα του Β' έτους "Ιστορικότητα της Παιδικής Ηλικίας" με τον κ. Μαντούβαλο την Πέμπτη 29 Μαρτίου. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα ανακοινωθεί.Δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα του Δ' έτους "Η Εκπαίδευση στο Ελληνικό Κράτος" με τον κ. Μαντούβαλο την Παρασκευή 30 Μαρτίου. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα ανακοινωθεί.


27-03-2018 (mhat)