Ερευνητικό Σεμινάριο ΤΕΕΠΗ


Ερευνητικό Σεμινάριο ΤΕΕΠΗ

Πέμπτη 22 Μαρτίου, 2018

Εργαστήριο Ψυχολογίας του Παιδιού (Προκάτ)

11:00 -12:00πμ

«Αποδοχή του ρατσισμού στα πλαίσια μιας συνέντευξης για τον νόμο Ραγκούση σχετικά με την ιθαγένεια: Πέρα από τη νόρμα κατά της προκατάληψης;».

Αντώνης Σαπουντζής

Επίκουρος Καθηγητής του ΤΕΕΠΗ
20-03-2018 (mhat)