Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ΠΜΣ "Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία"


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποστήριξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Ειδίκευσης

Την Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018 και ώρα 15:00, στο «Εργαστήριο Έρευνας και Επικοινωνίας για το Περιβάλλον και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Τ.Ε.Ε.Π.Η, θα πραγματοποιηθεί δημόσια υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Ειδίκευσης του μεταπτυχιακού φοιτητή κ. Δημήτριου Κίτσου, την οποία εκπόνησε στο πλαίσιο των σπουδών του στο ΠΜΣ «Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία» του Τ.Ε.Ε.Π.Η.

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ


Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. parousiasi_diplomatiki_march_2018.pdf


20-03-2018 (mhat)