Ανακοινώσεις για την 5η εβδομάδα μαθημάτων (12 - 16 Μαρτίου)


Ανακοινώσεις για την 5η εβδομάδα μαθημάτων (12 - 16 Μαρτίου)B' έτος· Το μάθημα «Ψυχολογία της Υγείας (Υ)» με την κ Μπρουσκέλη δεν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15 Μαρτίου λόγω υποχρεώσεων της διδάσκουσας στη Πρακτική Άσκηση. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα ανακοινωθεί.

· Δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα «Μεθοδολογία και συγγραφή επιστημονικής εργασίας στις ανθρωπιστικές κ κοινωνικές επιστήμες (Ε) με την κ. Υφαντίδου την Τετάρτη 14 Μαρτίου. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα ανακοινωθεί.

· Δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα «Η ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας (Υ)» με τον κ. Μαντούβαλο την Πέμπτη 15 Μαρτίου. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα ανακοινωθεί.

Γ' έτος

· Η παρουσία όλων των φοιτητών που δήλωσαν το επιλεγόμενο μάθημα «Φυσική δραστηριότητα κ υγεία στην προσχολική εκπαίδευση» με τον κ. Καμπά είναι υποχρεωτική τη Δευτέρα 12 Μαρτίου και ώρα 9.00-11.30.

· Θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος «Έμφυλες Ταυτότητες κ Εκπαίδευση (Ε)»- με την κ Παπαναστασίου την Δευτέρα 12 Μαρτίου στην αιθ. 16 και ώρα 4.30-7.00.

· Το μάθημα ΠΠΚ «Σχεδιασμός, υλοποίηση κ. αξιολόγηση» με την κ. Γιόφτσαλη τη Δευτέρα 12 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί στην αίθ. Θεμέλιο (ώρα 11.30-2.00).

· Θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης ΙΙ (Υ)»- με την κ Λ. Γώγου την Τρίτη 13 Μαρτίου στην αιθ. 13 και ώρα 2.00-4.30.

· Δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα «Παιδί κ Γεγονότα Ζωής (Ε)» με την κ. Μπρουσκέλη την Τετάρτη 14 Μαρτίου, λόγω υποχρεώσεων της διδάσκουσας στη Πρακτική Άσκηση. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα ανακοινωθεί.

· Θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος «Ποίηση του 20ου αι.» με την κ. Ιακωβίδου την Τετάρτη 14 Μαρτίου στην αιθ. 13 κ ώρα 7.00-9.30.

Δ' έτος

· Θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος «Ποιοτικές προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική κ κοινωνική έρευνα (Ε)» με την κ Λ.Γώγου την Δευτέρα 12 Μαρτίου κ ώρα 9.00-11.30.

· Την Παρασκευή 16 Μαρτίου θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος «Αξιολόγηση κ στήριξη παιδιών με ειδικές εκπ/κες ανάγκες (Ε)» με την κ. Αντωνιάδου, στην αίθ. 7 και ώρα 4.30-7.00. Το μάθημα της Δευτέρας 12 Μαρτίου θα γίνει κανονικά.

· Δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα «Η εκπαίδευση στο Ελληνικό κράτος (Ε)» με τον κ. Μαντούβαλο την Παρασκευή 16 Μαρτίου. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα ανακοινωθεί.
13-03-2018 (mhat)