Ανακοίνωση - Αναβολή του μαθήματος "Μεθοδολογία και συγγραφή επιστημονικής εργασίας στις ανθρωπιστικές κ κοινωνικές επιστήμες "


Δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα του Β' έτους «Μεθοδολογία και συγγραφή επιστημονικής εργασίας στις ανθρωπιστικές κ κοινωνικές επιστήμες (Ε) με την κ. Υφαντίδου την Τετάρτη 14 Μαρτίου. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα ανακοινωθεί.




12-03-2018 (mhat)