Έκτακτη αλλαγή στην πραγματοποίηση του μαθήματος: "Αξιολόγηση: Θεωρητικές προσεγγίσεις κ εφαρμογές στην προσχολική εκπαίδευση"
B’ έτος - Έκτακτη Ανακοίνωση!• Το μάθημα «Αξιολόγηση: Θεωρητικές προσεγγίσεις και εφαρμογές στην προσχολική εκπαίδευση (Υ)» με την κ Ρεκαλίδου δεν θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 12 Μαρτίου λόγω υποχρεώσεων της διδάσκουσας στη Σύγκλητο. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα ανακοινωθεί.


11-03-2018 (mhat)