Αναβολή του μαθήματος "Γνωστική Ψυχολογία"
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ ΗTo μάθημα «Γνωστική Ψυχολογία», μάθημα υποχρεωτικό του 2ου εξαμήνου, αύριο Πέμπτη, 8/3, δεν θα πραγματοποιηθεί, λόγω ασθένειας του διδάσκοντα. Η ημερομηνία αναπλήρωσης του θα ανακοινωθεί.

Ο Διδάσκων

Νικόλαος Μακρής

Καθηγητής


07-03-2018 (mhat)