Ανακοίνωση για το μάθημα "Αγγλική Γλώσσα IV"
Το μάθημα "Αγγλική Γλώσσα IV" του Β' έτους δεν θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου, λόγω αδιαθεσίας της διδάσκουσας. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα αναπληρωθεί.


11-02-2018 (mhat)