Πανελλήνιο Συνέδριο Προπτυχιακών Φοιτητών


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών των Παιδαγωγικών Τμημάτων με τίτλο EduTopia:

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή με εισήγηση στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών των Παιδαγωγικών Τμημάτων, με τίτλο EduTopia, που οργανώνει η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών (Σ.Α.Ε.) του Παν/μίου Αιγαίου, στις 12 & 13 Μαΐου 2018, απευθύνεται σε προπτυχιακούς & προπτυχιακές φοιτητές & φοιτήτριες των Παιδαγωγικών Τμημάτων της χώρας.

Οι θεματικές του Συνεδρίου αντιστοιχούν σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα που εμπίπτουν στο χώρο των Επιστημών της Εκπαίδευσης.

Προβλέπονται δύο κατηγορίες προτάσεων:

1. Οι προτάσεις που κατατίθενται από τον/τη φοιτητή/τρια με τη συνεργασία ενός/μίας επιβλέποντα/ουσας καθηγητή/τριας. Οι προτάσεις αυτές δεν υπόκεινται σε κρίση

2. Οι προτάσεις που κατατίθενται από τον/τη φοιτητή/τρια αυτόνομα. Οι προτάσεις αυτές αξιολογούνται από την επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 15 Μαρτίου 2018

H απάντηση της Επιστ. Επιτροπής για τις αυτόνομες προτάσεις θα σταλεί μέχρι τις 16 Απριλίου 2018

Περισσότερες πληροφορίες:
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. pan_synedr_proptyxiak_foititwn.pdf


08-02-2018 (mhat)