Παρουσίαση Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασίων ΠΜΣ "Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα"
Παρουσίαση Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών

- Βρίζα Χρύσας

- Ξανθοπούλου Βασιλικής

- Λιούνη Μάγδας

- Μεμέτ-Εμίν Ζουμπεϊδά

- Χατζημπέη Χριστίνας
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. parousiasi_diplomatikwn_ergasiwn_Feb_18.pdf

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
Ακολουθούν 1 αρχεία:
2. parousiasi_diplom_ergasias_Grigoriou_Feb_18.pdf

Παρουσίαση Μεταπτυχιαής Διπλωματικής Εργασίας
Ακολουθούν 1 αρχεία:
3. parousiasi_diplom_ergasias_Socratous_Feb_18.pdf


05-02-2018 (mhat)