Ανακοίνωση για την 13η εβδομάδα μαθημάτων (8 Ιαν έως Δευτέρα 15 Ιαν)
ΤΕΕΠΗ ΔΠΘ Ανακοινώσεις για την 13η Εβδομάδα μαθημάτων

(8 Ιαν. έως Δευτέρα 15 Ιαν.)

Α' ΄Ετος

· Την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος «Νεοελληνική Ιστορία» με τον κ. Μαντούβαλο στην αιθ. 16 και ώρα 11.30-2.00.

· Την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα «Εισαγωγή στις επιστήμες της εκπαίδευσης» με την κ. Μουμουλίδου. Η αναπλήρωση του μαθήματος έγινε νωρίτερα στις 21 Δεκεμβρίου

· Την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος «Εισαγωγή στη Φιλοσοφία» με τον κ. Θεοδωρίδη στην αιθ. Καραθεοδωρή και ώρα 2.00-4.30.

----------------------------

ΤΕΕΠΗ ΔΠΘ Ανακοινώσεις για την 13η Εβδομάδα μαθημάτων

(8 Ιαν. έως Δευτέρα 15 Ιαν.)

Β' ΄Ετος

· Την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος «Νεότερη & Σύγχρονη Ιστορία Ευρωπαϊκής Κοινωνίας» με τον κ. Μαντούβαλο στην αιθ. 16 και ώρα 2.00-4.30.

· Την Τρίτη 9 Ιανουαρίου δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα «Σύγχρονη Διδακτική» με την κ. Μουμουλίδου. Η αναπλήρωση του μαθήματος έγινε νωρίτερα στις 18 Δεκεμβρίου

-------------------------------------------

ΤΕΕΠΗ ΔΠΘ Ανακοινώσεις για την 13η Εβδομάδα μαθημάτων

(8 Ιαν. έως Δευτέρα 15 Ιαν.)

Γ' ΄Ετος

· Την Δευτέρα 15 Ιανουαρίου θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος «ΠΠΚ Διαχειριση Πολιτισμικής Ετερότητας στη Σχολική Τάξη» με τον κ. Μαυρομμάτη στην αιθ. 13 και ώρα 11.30-2.00.

· Την Δευτέρα 15 Ιανουαρίου θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος «Αναδυόμενη Ανάγνωση & Γραφή: Διδακτικές Προσεγγίσεις» με την κ. Γώτη στην αιθ. 16 και ώρα 4.30-7.00
12-01-2018 (mhat)