Ανακοίνωση - Πρόσκληση "2nd Students' Symposium"
Ανακοίνωση- Πρόσκληση

Στις 8 και 15 Ιανουαρίου στην αίθουσα 16 θα πραγματοποιηθεί το 2ο "Students' Symposium" που οργανώνεται φέτος στο Τμήμα στα πλαίσια του μαθήματος Αγγλικά Γλώσσα Ειδικότητας, όπου οι φοιτητές του 3ου εξαμήνου θα παρουσιάσουν τα Βιβλιογραφικά τους ευρήματα στην Αγγλική Γλώσσα εξασκώντας τα Academic Presention Skills στις θεματικές ενότητες.

Socialization, Emotional Literacy, Bullying, Developmental Disorders.

Σας καλούμε να μοιραστείτε την εμπειρία μαζί μας!

Η διδάσκουσα,

Μαρία Αμμάρι

Μέλος ΕΕΠ Αγγλικής Γλώσσας
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. 2nd Student Symposium.pdf


07-01-2018 (mhat)