Ανακοίνωση για την εθελοντική δράση στο νοσοκομείο


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Οι φοιτήτριες που έχουν δηλώσει συμμετοχή για την θελοντική δράση στο νοσοκομείο θα έχουν συνάντηση την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017 στην αιθ. 7 και ώρα ώρα 7.00 με την κ. Μοκαϊτη

Αλεξανδρούπολη 27/11/2017
27-11-2017 (mhat)