Ανακοίνωση για την 7η εβδομάδα μαθημάτων (13 Νοεμ έως 16 Νοεμ)
ΤΕΕΠΗ ΔΠΘ Ανακοινώσεις για την 7η Εβδομάδα μαθημάτων (13 Νοεμ. έως 16 Νοεμ.)Β' ΄Ετος

· Τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Ι» με την κ. Γώγου στην αιθ. 7 και ώρα 2.00-4.30. Η αναπλήρωση αφορά το μάθημα που δεν έγινε στις 7 Νοεμβρίου.

· Τη Τετάρτη 15 Νοεμβρίου θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος «Ανατρεπτικές Αφηγήσεις της Παιδικής Ηλικίας (Ε)» με την κ. Ιακωβίδου στην αιθ. 16 και ώρα 7.00-9.30. Η αναπλήρωση αφορά το μάθημα που δεν έγινε στις 19 Οκτ.-------------------------------------------ΤΕΕΠΗ ΔΠΘ Ανακοινώσεις για την 7η Εβδομάδα μαθημάτων (13 Νοεμ. έως 16 Νοεμ.)

Γ' ΄Ετος

· Τη Τρίτη 14 Νοεμβρίου θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Ι» με την κ. Γώγου στην αιθ. 7 και ώρα 4.30-7.00. Η αναπλήρωση αφορά το μάθημα που δεν έγινε στις 6 Νοεμβρίου.

· Το μάθημα «Κοινωνιολογία της Οικογένειας -(Ε)» με την κ. Πλιόγκου, δεν θα γίνει την Τετάρτη 15-Νοεμβρίου. Η αναπλήρωση του μαθήματος έγινε στις 25 Οκτωβρίου.

· Τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος «Μαθηματικά στη Προσχολική Ηλικία» με τον κ. Σακονίδη στην αιθ. 16 και ώρα 2.00-4.30. Η αναπλήρωση αφορά το μάθημα που δεν έγινε στις 13 Οκτωβρίου.

· Για το εργαστηριακό μάθημα «Μαθηματικά στη Προσχολική Ηλικία» με τον κ. Σακονίδη, υπάρχει σχετική ανακοίνωση της κ. Κλώθου.

· Το μάθημα της Πρακτικής «Αισθητική Αγωγή Ι» με την κ. Παυλίδου, την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου θα γίνει στην αιθ. 16

--------------------------------------------------ΤΕΕΠΗ ΔΠΘ Ανακοινώσεις για την 7η Εβδομάδα μαθημάτων (13 Νοεμ. έως 16 Νοεμ.)

Δ' ΄Ετος

· Για το μάθημα: «'Έννοιες Φυσικών Επιστημών για την προσχολική ηλικία» παρακαλείστε να εγγραφείτε στα εργαστήρια Υλικά σώματα - φυσικές ιδιότητες. Στερεά σώματα σε υγρά: Άνωση, βύθιση , επίπλευση, αιώρηση που θα γίνουν την εβδομάδα Δευτέρα 13/11 - Πέμπτη 16/11. Στην πινακίδα έξω από το εργαστήριο υπάρχουν σχετικοί κατάλογοι για την εγγραφή σας. Η παρουσία στα εργαστήρια είναι υποχρεωτική. Για την υλοποίηση του εργαστηρίου να έχετε μαζί σας εκτυπωμένες τις σελίδες 29-43 του Εργαστηριακού Οδηγού.

· Τη Τετάρτη 15 Νοεμβρίου θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος «Θρησκεία & Εκπαίδευση σε Πολυπολιτισμικές κοινωνίες (Ε)» με τον κ. Μαυρομμάτη στην αιθ. 7 και ώρα 11.30-2.00. Η αναπλήρωση αφορά το μάθημα που δεν έγινε στις 9 Νοεμβρίου.


14-11-2017 (mhat)