Ανακοίνωση υποβολής δικαιολογητικών για τις Μετεγγραφές 2017-18
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-18

Καλούνται οι φοιτητές των οποίων έχει εγκριθεί η ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής στο

ΥΠ.Π.Ε.Θ. για το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία της Σχολής Επιστημών

Αγωγής του Δ.Π.Θ., να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στη

Γραμματεία του Τμήματος (Νέα Χηλή, Αλεξανδρούπολη), προκειμένου να υποβάλλουν τα κάτωθι

δικαιολογητικά από 7 έως 16 Νοεμβρίου 2017 :

1. Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής

2. Βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα προέλευσης

3. Τα δικαιολογητικά των όσων έχουν δεσμευτεί στην υποβληθείσα ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής

και για τα οποία έχουν μοριοδοτηθεί

4. Φωτοτυπία Απολυτηρίου Λυκείου

5. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

6. Μία (1) έγχρωμη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας

προκειμένου να ελεγχθούν και να ενημερωθούν οι υποψήφιοι σχετικά με την αποδοχή ή την

απόρριψη της μετεγγραφής τους.Από τη Γραμματεία

7/11/2017

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2551030047, 2551030110
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. meteggrafes_2017-18.pdf


07-11-2017 (mhat)