Ανακοίνωση - Πρακτική Άσκησγ Δ΄έτους


Πρακτική Κατάρτιση Δ΄ ΕτουςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι φοιτήτριες του 7ου εξαμήνου με επόπτρια την κ. Ελένη Τζιώρα έχουν μαζί της υποχρεωτική συνάντηση την Παρασκευή 3/11/2017 ώρα 14.00 στην αίθ. 7Αλεξανδρούπολη 31/10/2017
31-10-2017 (mhat)