Ανακοίνωση Γραμματείας ΤΕΕΠΗ για τους Πρωτοετείς Φοιτητές (2017-18)


ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Α) Εγγραφή στο Τμήμα

Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2017 - 2018 να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά από 05 έως 22 Σεπτεμβρίου 2017:

1. Εκτύπωση της αίτησης ηλεκτρονικής εγγραφής υπογεγραμμένη

2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

3. Φωτοτυπία Απολυτηρίου Λυκείου

4. Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (έγχρωμη)(Για την εγγραφή αλλοδαπών - αλλογενών και λοιπών ειδικών κατηγοριών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 θα αποσταλεί σχετική εγκύκλιος από το Υπουργείο Παιδείας, η οποία θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος).

Β) Σίτιση - Στέγαση

Οι ενδιαφερόμενοι για παροχές Σίτισης - Στέγασης θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο δελτίο τύπου στην ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.psed.duth.gr/news.txt/2017-09-06-a/eggrafes_2017-18.pdf, σε ξεχωριστό φάκελο για την κάθε παροχή.

Τα δικαιολογητικά τόσο για την εγγραφή, όσο και για τη σίτιση - στέγαση μπορούν να κατατεθούν με ένα από τους παρακάτω τρόπους:

Αυτοπροσώπως από τους φοιτητές,

ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο,

ή αποστολή με courier στη Γραμματεία του Τμήματος.

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Γραμματεία Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης

στην Προσχολική Ηλικία του Δ.Π.Θ.

Νέα Χηλή

68131 Αλεξανδρούπολη

Τηλέφωνα Γραμματείας ΤΕΕΠΗ : 2551030047 και 2551030110
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. eggrafes_TEEPH_Sept_2017.pdf


07-09-2017 (mhat)