Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών - Σίτιση - Στέγαση
Ακολουθεί έγγραφο για τις εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΠΗ) του ΔΠΘ καθώς και πληροφορίες για την Σίτιση και Στέγαση των φοιτητών.
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. eggrafes_2017-18.pdf


06-09-2017 (mhat)