Ανακοίνωση για την εξέταση των μαθημάτων της κ. Μουμουλίδου για φοιτητές επί πτυχίω.


Ανακοίνωση

Όσοι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει το 8ο εξάμηνο και πρόκειται να εξεταστούν το Σεπτέμβριο του 2017 στα μαθήματα της κ. Μ. Μουμουλίδου

«Εισαγωγή στις επιστήμες της εκπαίδευσης»

«Εξέλιξη της παιδαγωγικής σκέψης» και

«Σύγχρονη Διδακτική: Βασικές έννοιες και προτάσεις εφαρμογής»

μπορούν να προσκομίσουν προαιρετική εργασία την ημέρα της εξέτασης του μαθήματος.


05-07-2017 (mhat)