Ανακοίνωση για το ΠΜΣ - Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα


ΠΜΣ - Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά από σχετικά αιτήματα με σκοπό τη διευκόλυνση της φοίτησης, αποφασίστηκε τα μαθήματα του ΠΜΣ «Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα» θα διεξάγονται τις ημέρες: Παρασκευή απόγευμα έως την Κυριακή το μεσημέρι.
20-06-2017 (mhat)