Ανακοίνωση Ορκωμοσίας - Πέμπτη 13 Ιουλίου


ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο Ρ Κ Ω Μ Ο Σ Ι Α Σ

Η ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 13 Ιουλίου 2017 και ώρα 20.00 μ.μ. στον προαύλιο χώρο της Σχολής Επιστημών Αγωγής.

Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τα μαθήματα που προβλέπονται από τον κανονισμό για τη λήψη πτυχίου πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία έως την Παρασκευή 07.07.17 τα παρακάτω δικαιολογητικά για την ορκωμοσία τους:

1. Αίτηση - Δήλωση ορκωμοσίας (από τη Γραμματεία).

2. Βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη (ότι δεν οφείλουν βιβλία).

3. Επιστροφή ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσο) στη Γραμματεία

4. Επιστροφή βιβλιαρίου υγειονομικής περίθαλψης (εάν διαθέτουν) στη Γραμματεία.

5. Επιστροφή παιδαγωγικού υλικού στο αντίστοιχο γραφείο.

6. Τριάντα (30) ευρώ για μεμβράνη πτυχίου.

v Οι υποψήφιοι πτυχιούχοι θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία πριν την ορκωμοσία, προκειμένου να υπογράψουν τα σχετικά Πρωτόκολλα ορκωμοσίας.

Από τη Γραμματεία 16.06.2017Αίτηση Ορκωμοσίας


Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. aitisi_orkomosias.doc


16-06-2017 (mhat)