1ο Φοιτητικό Συμπόσιο - "Play in Childhood" - Αγγλικά Ειδικότητας


Ανακοίνωση Στις 18 και 25 Μαϊου θα πραγματοποιηθούν τα "Students Symposia" που οργανώνονται φέτος στο Τμήμα στα πλαίσια του μαθήματος Αγγλικά Ειδικότητας, όπου οι φοιτητές του 2ου και 4ου εξαμήνου θα παρουσιάσουν τα Βιβλιογραφικά τους ευρήματα στην Αγγλική Γλώσσα εξασκώντας τα Academic Presention Skills.
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. poster1.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
2. poster2.pdf


18-05-2017 (mhat)