Ανακοίνωση για το μάθημα Γ' έτους "Ειδική Αγωγή"
Ανακοίνωση

To μάθημα του Γ΄ έτους: «Ειδική Αγωγή» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17-5-2017 και ώρα 2.00-4.30μ.μ. στην αίθουσα 13 καθώς και την Παρασκευή 19-5-2017 και ώρα 2.00-4.30μ.μ. στην αίθουσα 13

(σε αντικατάσταση του μαθήματος που θα γινόταν 9.00-11.30 π.μ.).


16-05-2017 (mhat)