Ανακοίνωση για το μάθημα του B΄ έτους: «Διαπολιτισμική εκπαίδευση»


Ανακοίνωση

θα γίνει αναπλήρωση του υποχρεωτικού μαθήματος του B΄ έτους: «Διαπολιτισμική εκπαίδευση» την Τετάρτη 17-5-2017 και ώρα 7.00μ.μ.-9.30μ.μ στην αίθουσα Προκάτ.


12-05-2017 (mhat)