Ανακοίνωση για το μάθημα Α' έτους «Εισαγωγή στην κοινωνιολογία»


Ανακοίνωση

Θα γίνει αναπλήρωση του υποχρεωτικού μαθήματος του Α΄ έτους «Εισαγωγή στην κοινωνιολογία» με διδάσκουσα την κ. Ε. Παπαναστασίου, την Τετάρτη 17-5-2017 και ώρα 4.30-7.00μ.μ., στην αιθ. Προκάτ. Δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα της Πέμπτης 25-5-2017.


12-05-2017 (mhat)